MESA

MESA was volgens 2 Kon 3:4 ’n koning van Moab* en ’n skaapboer wat 100 000 lammers en die wol van 100 000 ramme aan die koning van Israel* moes lewer. Daar word ook van Mesa vertel in die sg “Mesa-stele”. (“Stele” is ’n argeologiese term en bedoel ’n regop plat pilaar of steen met meestal inskripsies of ’n ontwerp daarop.) Die Mesa-stele is ’n basalt-stele van ongeveer 1m hoog wat dateer uit die 8ste eeu vC. Die stele vertel van die militêre suksesse van Mesa teen die Israelitiese koning, Agab*. Wat verder insiggewend is van die stele, is dat dit een van die min plekke is waar die naam van die Israelitiese God, Jahwe*, buite die Bybel* genoem word. Die spesifieke passasie in die stele lui soos volg: “Ek (dit is Mesa) het vandaar die voorwerpe (onbekend waarop die term hier dui) van Jahwe geneem en dit gesleep voor Kemos” (reël 18).

Sidebar