METUSALEM

METUSALEM, ook genoem Metusalag. Hy was die seun van Henog*, die pa van Lameg* en die oupa van Noag* (Gen 5:21-27). Volgens die Bybel* het hy 969 jaar ge­lewe. Kyk ’n mens na die geslagsregister in Gen 5, het almal wat genoem word ’n lang lewe geniet, met Metusalem wat die langste gelewe het.

Sidebar