MOEDERBELOFTE

MOEDERBELOFTE. Die moederbelofte verwys na die eerste (“moeder”) van al God se beloftes oor die verlossing wat Hy ná die sondeval* sou bewerk. Ons lees dié belofte in Gen 3:15: “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt”. In Gal 3:16 word na hierdie belofte verwys en aangetoon dat die nakomeling (nage­slag, saad) van die vrou Christus* is. In die vonnis oor die slang hoor ons dus die evangelie* van die verlossing deur Jesus* Christus*. Die evangelie klink reeds voordat die vonnis oor die mens gevel is. Al die ander heilsbeloftes is gegrond op hierdie belofte.

 

Sidebar