MONNIK

MONNIK. ’n Man wat, deur godsdienstige beloftes gebind, hom aan die wêreld onttrek en hom saam met ander in ’n klooster* heeltemal aan die godsdiens wy. Die Katolieke Kerk* het monnike, en ook sommige nie-Christelike godsdienste, soos die Boeddhisme*.

 

Sidebar