MONOTEÏSME

MONOTEÏSME is ’n filosofiese en teologiese wêreldbeskouing wat uitdrukking gee aan die oortuiging dat daar slegs één transendente God bestaan. Die begrip verwys gewoonlik na Israel* se geloof in één God en na die latere oorname van hierdie Godsidee deur die Christelike kerk*. Vandag word algemeen na die Judaïsme*, Islam* en Christendom* verwys as die drie Abra­ha­mitiese, monoteïstiese godsdienste.

Die Christelike Godsidee is egter meer kompleks as gevolg van die leerstelling dat God die drie-enige* God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Christelike kerk het deur die eeue konsekwent die oortuiging ver­dedig dat die Drie-eenheidsleer nie in konflik is met die monoteïstiese kernidee dat God die één ware God is nie.

 

Sidebar