MORAWIESE BROEDERGEMEENTE

MORAWIESE BROEDERGEMEENTE of die vroeëre Morawiese Sendinggenoot­skap, is naas die NG* en die Lutherse* kerke die oudste kerklike groepering wat in Suid-Afrika gevestig geraak het. Hierdie kerk is in 1737 deur die toedoen van Georg Schmidt* in Suid-Afrika gestig. Hulle hoofkantoor is in Landsdowne in Kaapstad gesetel. Hulle het ’n kwartaallikse nuusbrief bekend as Die Huisvriend. Hulle bediening is veral toegespits op teologiese en alge­mene opleiding, maatskaplike sorg, boek­ver­spreiding en opheffingswerk. (Kyk ook: Morawiese Kerk in Suid-Afrika.)

 

Sidebar