MORDEGAI

MORDEGAI is ’n belangrike karakter in die boek Ester*. Hy was voog en oom van Ester, die Joodse* meisie wat koningin van Persië* geword het. Hy vind uit van ’n sameswe­ring teen die Persiese koning, Ahasveros* (2:19-23), asook van Haman* se slinkse plan om al die Jode dood te maak (3:1–4:2). In albei gevalle speel Ester op Mordegai se aanbeveling ’n rol om die koning, asook haar volk, te red.

Sidebar