NABONIDUS

NABONIDUS was die laaste koning van die Babiloniese Ryk* (556–539 vC). Hy was ’n aanbidder van die maangod Sin, iets wat die priesters van Marduk*, die hoofgod van Babel*, teen hom laat draai het. Hy het ’n groot deel van sy regeertyd in Teima in Arabië gebly, terwyl sy seun Belsasar* in Babel regeer het. Sy ongewildheid het daartoe bygedra dat Kores* van Persië in 539 vC met oop arms in Babel verwelkom is.

 

Sidebar