NAHOR

NAHOR. Daar is twee persone in die Ou Testament* met hierdie naam.

  1. ‑Die pa van Tera* en seun van Serug (Gen 11:22-25). Nahor se pa was 30 jaar oud toe hy gebore is. Nahor self was 29 jaar toe Tera gebore is. Hy sterf op die ouderdom van 148 jaar.
  2. ‑Die seun van Tera en broer van Abra­ham* en Haran* (Gen 11:27-29).

 

Sidebar