NASIONALISME

NASIONALISME is sterk, vurige, soms oordrewe vaderlandsliefde – veral verbind aan ’n bepaalde politieke/kulturele benadering. Dit het meer te doen met volk (’n enger kulturele begrip) as nasie (’n breër staatkundige begrip). Tipies van nasionalisme is die (vroeëre) Duitse leuse: “Deutschland über alles”, of die (vroeëre) wekroep van baie Afrikaners*: “Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika”. Toe die politieke/staatkundige bedeling in Suid-Afrika verander het, het die geesdrif vir hierdie woorde ook verander. “Patriotisme”* is ’n minder polities-kultureel-gelade begrip vir vaderlandsliefde waarin dit inderdaad ook om die land as sodanig gaan, watter regering ook al aan die bewind is..

 

Sidebar