NATIONAL PENTECOSTAL CHURCH

NATIONAL PENTECOSTAL CHURCH maak deel uit van die Pinkstertradisie (Kyk by: Pinksterbeweging – Teologies) in die Suid-Afrikaanse konteks en hulle hoofkantoor is in Berea in Johannesburg. Hulle het ongeveer 18 000 lidmate  (2015). Daar is verskeie buitelanders in hulle diens in Suid-Afrika, asook ’n aantal Suid-Afrikaners wat vir dié kerk in die buiteland en veral in die VSA werksaam is.

Sidebar