NEGATIEWE TEOLOGIE

NEGATIEWE TEOLOGIE is die poging in die Christelike tradisie om oor God te praat, nie uit sy kenbaarheid nie, maar juis vanuit sy onkenbaarheid. Van God word, met ander woorde, gepraat as die Een anderkant kennis, anderkant begrip, ander­kant benoeming, anderkant enige positiewe eienskap wat ons aan Hom kan toe­ken – dus slegs by wyse van negatiewe ver­wy­sing (vandaar “negatiewe teologie”). Beken­de verwysingsterme na God in hierdie teologiese tradisie sluit in: “wolk van on­ken­baarheid”, “stilte”, “die onsêbare”, “die onsienbare”, “die substansielose”, “die onuitdrukbare”.

Negatiewe teologie het diep wortels in die Christelike mistiek by figure soos Meister Eckhardt* (1260–1327), Angelus Silesius (1624–1677) en in die 20ste eeu V Lossky.

Sidebar