NEW COVENANT MINISTRIES

NEW COVENANT MINISTRIES het in 1978 tot stand gekom. Hulle het nagenoeg 20 000 lidmate (2015) en hulle bediening is veral gerig op teologiese opleiding, Christelike skole, boekuitgewery en -winkels en maatskaplike opheffing. Hulle is ook bedrywig in die omringende buurlande van Suid-Afrika .

Sidebar