NG KERKFAMILIE (ENGER)

NG KERKFAMILIE (ENGER) is die NG Kerk* en drie familiekerke in Suider-Afri­ka: die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA)*, die Refor­med Church in Africa (RCA)*, en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (NGKA)*. (Kyk ook: NG Kerkfamilie (Breër).)

Sidebar