NISEA

NISEA. Die eerste (325) en die laaste (787) van die sewe ekumeniese* sinodes* in die vroeë eeue het in Nisea vergader. Keiser Konstantyn* het die eerste sinode byeen­geroep vanweë Arius* se siening dat Chris­tus* nie werklik God was nie. Die voorstel dat die Seun* eenwesens met die Vader* is, is toe as leerstelling aanvaar. Die laaste sinode het op sy beurt die verering van die menswording van Christus deur beelde erken (ikonolatrie).

Sidebar