NUWE EKSODUS

NUWE EKSODUS. Die Nuwe-Testamentiese* skrywers gebruik dikwels eksodus-motiewe om die redding in Christus* as ’n nuwe of beter “eksodus”* voor te stel.

  1. ’n Heerlike verlossing. Israel* is bevry uit fisiese slawerny*; die Nuwe-Testamentiese Godsvolk word van die slawerny van sonde* bevry (Rom 8:15-17). Israel erf Kanaän; die Nuwe-Testamentiese Godsvolk erf die hemele* (Ef 2:10), hulle arriveer by die hemelse Sionsberg (Heb 12:22).
  2. ’n Nuwe en groter Moses*. Baie momente in Jesus* se lewe herinner aan Moses*. As baba word Hy bewaar teen vyandelike optrede (Matt 2:13-18). Hy doen wonders*, en Matteus* teken Hom as die nuwe Moses wat sy nuwe wet op ’n berg aan die gelowiges* gee (Matt 5:1, 17-20).
  3. ’n Beter verbondsvolk. Die Hebreërboek* sê dat Nuwe-Testamentiese gelowiges die skadubedeling van die Ou-Testamentiese* offer*kultus agtergelaat het. Die wet is ingeplant in hulle harte, hulle het ’n persoonlike en onbemiddelde toegang tot God, en hulle sonde word volkome uitgedelg.  
Sidebar