NUWEPOORT

NUWEPOORT is op die noordwestelike hoek van die Jerusalemse* stadsmuur in die huidige Christelike kwartier geleë. Dit was een van agt poorte in die noordmuur uit die Turkse tyd (1516–1918). Die Nuwe Poort is voltooi onder bab ’abdul Hamid (1889). Die muur tussen die Sions-, Jaffa- en Nuwepoorte is toegemessel en dien as oos­telike grenslyn van die huidige ou stad.

 

Sidebar