OBED

OBED. Hoewel ’n paar persone in die Ou Testament* hierdie naam dra, is die be­kendste waarskynlik die seun van Rut* en Boas* en kleinseun van Naomi* (Rut 4:17). Hy was uiteindelik ook Dawid* se oupa (1 Kron 2:12-15) en word in Jesus* se ge­slagsregister genoem (Matt 1:5-6).

Sidebar