ONBEKENDE GOD

ONBEKENDE GOD was volgens Hand 17:23 ’n inskripsie op ’n altaar in Atene*. Paulus* het die Griekse filosowe op die Areopagusheuwel toegespreek, en die in­skrip­sie “Aan ’n onbekende god” as aanknopingspunt gebruik. Argeologiese en literêre ondersoek kon egter nog nie bewyse voorlê van so ’n inskripsie nie. Daar is wel literêre bewyse vir inskripsies in die meervoud. Met sulke altare is die goedgesindheid bekom of wraak afgeweer van gode wat nie plaaslik aanbid is nie. Dit is moontlik dat Paulus so ’n altaarinskripsie raakgeloop en dit na die enkelvoud verander het om dit by sy sendingprediking aan te pas.

Sidebar