ONTUG

ONTUG is ’n argaïese term en sluit in die Bybel* ’n wye verskeidenheid van ongeoorloofde seksuele praktyke in, waaronder onsedelikheid* en hoerery*. Ontug word in die 1933/1953-Afrikaanse Ver­ta­ling gebruik as vertaling vir znh (He­breeus* – Hos 2:4), en die Grieks* porneia (Joh 8:41) en koitï (Rom 13:13). Dit kom in die 1983-Afrikaanse Vertaling voor as vertaling vir znh (Hebreeus – Jer 3:6, 8) en die Griekse koitï (Rom 13:13 – ook in die 2014-Direkte Vertaling)), porneia (2 Kor 12:21; Ef 5:3) en pornos (Ef 3:5).

In apartheid*-Suid-Afrika is die term “ontug” ook in wetgewing gebruik wat geslagsverkeer tussen persone van verskillende rasse verbied het.

 

Sidebar