OPERASIE MOBILISASIE (OM).

OPERASIE MOBILISASIE (OM). George Verwer was in die vroeë 1960’s die stigter van OM. OM beskik oor meer as 2 800 werkers waarvan 50% nie Westerlinge is nie. OM het ’n aantal skepe waarmee die evangelie* na wêrelddele soos die Midde-Ooste, Suid- en Sentraal-Asië en Europa uitgedra word. Meer as 30 miljoen mense het volgens OM reeds in 500 stede van die wêreld die skepe met hulle boeke-uitstallings besoek (2015). OM is ook die inisieerder van korttermyn-uitreike waar kreatiwiteit, films en oudiomiddels, literatuurverspreiding (Kyk by: Literatuurdiens), opheffing en ontwikkeling deel van hulle strategie is.

OM sien as sy doelwit om die liggaam van Christus* te help motiveer, te ont­wikkel en toe te rus vir wêreldevangelisasie, om die liggaam van Christus te versterk en om kerke te help plant, veral in onbereikte dele.

Sidebar