OPERATION WORLD

OPERATION WORLD is ’n omvattende gebedshandleiding vir Christen-voorbidders wat geweldig baie inligting oor elke land van die wêreld bevat. Die sewende uitgawe van Operation World in Engels het in 2010 verskyn. Vertalings van vorige uitgawes is on­der andere in Frans, Duits, Koreaans, Portu­gees, Spaans, Russies en Tjeggies gedoen met ongeveer twee miljoen kopieë wat versprei is. Die skrywers van dié formidabele boek (978 bladsye) met ’n groot hoeveelheid sending*inligting vir indiwiduele Christene en ge­meentes, is Patrick Johnstone (1974, 1978, 1979, 1980, 1986, 1993, 1995, 2001, 2005) en Jason Mandryk (2001, 2005, 2010). Patrick Johnstone was vir ’n hele aantal jare as sendeling* in Suid-Afrika werksaam onder die vleuels van die Dorothea-sending*. Voorin die sewende uitgawe skryf Geoff Tunnicliffe, sekretaris-generaal van die World Evangelical Alliance: “Operation World is a tremendously useful resource that I use personally, with my family and in my ministry, No Christian family, local church library, Christian leader should be without this vision building, prayer enhancing, information packed tool.”

Vir verdere inligting: Jason Mandryk 2010. Operation World (7de uitgawe). Colorado Springs: Biblica Publishing.

 

Sidebar