ORTODOKSE AARTSBISDOM VAN JOHANNESBURG EN PRETORIA (ORTHODOX ARCHBISHOPRIC)

ORTODOKSE AARTSBISDOM VAN JOHANNESBURG EN PRETORIA (ORTHODOX ARCHBISHOPRIC) is in die Grieks-Ortodokse* tradisie en het in 1907 in Suid-Afrika tot stand gekom. Dié aartsbisdom staan onder die toesig van die patriarg van Aleksandrië. Hulle het sowat 180 000 lidmate (2015) en ’n maandelikse tydskrif bekend as die Alexandrian Light House. Hulle bediening is omvattend en onder andere gerig op kinderhuise, maatskaplike sorg, kategese, publikasies en jeugwerk. Hulle hoofkantoor is in Houghton in Johannesburg.

 

Sidebar