OTNIËL

OTNIËL is die eerste rigter van Israel*2 (Rig 3:7-11) en jonger broer van Kaleb*, die seun van Kenas. Ná sy oorwinning oor Kirjat-Sefer, het hy as beloning Kaleb se dogter, Aksa, as vrou gekry (Jos 15:16-19).

 

Sidebar