OUTOGRAFA

OUTOGRAFA is die naam vir die oorspronklike manuskrip(te) van die Bybel*. Dit dui op die dokumente wat onder inspirasie van God die Heilige Gees* deur die Bybelskrywers op skrif gestel is. Die oorspronklike outografa is nie meer beskikbaar nie. Ons besit baie ou getranskri­beer­de (oorgeskrewe) manuskripte. Die taak van die wetenskap van tekskritiek is om die mees betroubare teks vas te stel, wat ge­woonlik saamval met die oudste beskikbare getranskribeerde teks van ’n bepaalde Bybelboek.

Sidebar