PADDAN-ARAM

PADDAN-ARAM was geleë in Bo-Meso­po­tamië*/Haran* (AramNaharajim, “Aram van riviere” – Gen 24:10; Deut 23:4; Rig 3:8). Abraham* se familie kom daarvandaan (Gen 25:20; 28:2; 31:18; 48:7). Aram* (Gen 31:20, 24, vgl Matt 1:3-4; Luk 3:33; 1 Kron 2:10) kom uit die geslagslyn van Sem* (Gen 10:22) en kleinseun van Nahor*2 (Gen 22:21). Paddan-Aram kom telkens in verhale van Jakob* se verblyf by Laban* voor (Gen 28–31; 29:31–30:24; 35:26; 46:15).

Vir verdere lees: DN Freedman (hoofred) 1992. Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday. JD Douglas 1998. Illustrated Bible Dictionary. Leicester: IVP.

Sidebar