PALESTINA

PALESTINA. Die naam Palestina word in verskillende kontekste gebruik.

  1. ‑Die landstreek wat ook as Kanaän* be­kend staan.
  2. ‑Die naam Palestina word dikwels met die Filistyne* geassosieer. Die woorde “Palesti­na” en “Filistyn” kom van dieselfde He­breeu­se* stam.
  3. ‑Palestina is ook die naam wat vir die moderne staat gebruik word wat deur die Palestyne geproklameer is in reaksie op die stigting van die moderne staat Israel*6 in 1948. Die Palestyne, wat hulleself as nasate van Ismael*, die seun van Abraham*, beskou, maak aanspraak op ’n eie nasionale identiteit, asook op grondgebied wat deur die moderne staat Israel beset is (bv die Wesoewer – wat groot dele van Jerusalem* insluit, die Gasastrook langs die Middellandse Seekus, en die Golan-hoogland wat aan die moderne staat Sirië grens). Behalwe vir die konflik oor grondgebied en nasio­nale identiteit, word die vuur tussen die moderne Israeli’s en Palestyne verder aangeblaas deur die feit dat die Israeli’s die Joodse* godsdiens aanhang, terwyl die Palestyne meestal Islam* aanhang. Van­daar dat die tempel*terrein in Jerusalem so omstrede is. Vir die Jode is die sg westelike muur of klaagmuur hulle heiligste plek. Dit word beskou as ’n oorblyfsel van die oorspronklike tempel*3. Die Palestyne beskou dieselfde tem­pelterrein as heilig, aangesien twee prominente moskees (die Al-Aqsa en die sg Dome of the Rock) daar gebou is. Hierdie klein gebied in Jerusa­lem is dikwels die brandpunt van bloedige konflikte. Dié konflik dui aan hoe sterk die eeue-oue tradisies uit die Ou-Testamentiese* tyd nog in die moderne samelewings funksioneer.
Sidebar