PALLIATIEWE SORG

PALLIATIEWE SORG. Die woord “palliatief” het ’n Griekse* wortel, naamlik palein wat beteken om onbekwaam of nie-geskik te wees. Die Wêreld-Gesondheidsorganisasie de­fi­nieer palliatiewe sorg soos volg: Pallia­tive care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual. Palliatiewe sorg word verleen aan diegene wat ’n ongeneeslike, lewensbedreigende siekte het en aan hulle naasbestaandes. Dit is nie identies aan sterwensbegeleiding* nie, maar sluit dit in.

Die Hospice-organisasie wat in 1980 sy ontstaan in die VSA gehad het en ook in Suid-Afrika werksaam is, is veral bekend vir die diens wat in bg verband gelewer word. ’n Deel van hulle missie­stelling lui soos volg: Hospice affirms life. Hospice exists to provide support and care for people in the last phases of incurable illness, so that they may live as fully and comfortably as possible. Hierdie missie word nagestreef deurdat ’n ondersteuningsisteem daargestel word wat bestaan uit pynverligting en fisieke versorging geïntegreer met die spirituele aspekte van menswees.

Vir verdere lees: Hospice palliative care association of South Africa: http://www. hos­pice­pallia­tivecaresa.co.za. E Jacobs 2002. Ek is by jou: Ankers as jou kind ernstig siek is. Wellington: Lux Verbi.BM.       

Sidebar