PAMFILIë

PAMFILIë. Volgens Hand 2:10 was daar Jode* uit hierdie Romeinse provinsie (Kyk by: Romeinse Ryk) aan die Mediterreense kus van Klein-Asië* wat die taalwonder (Kyk by: tale) tydens Pinkster* beleef het. Op die sg eerste sending*reis vaar Barnabas*, Paulus* en Johannes Markus* vanaf Pafos in Siprus* en gaan in Perge* in Pamfilië aan land. Hier laat Johannes Mar­kus* hulle in die steek. Barnabas en Pau­lus het waarskynlik alleen met die Romeinse militêre pad tot in die noorde van die provinsie na Antiogië* aan die Pisidiese grens gereis (Hand 13:13). Aan die einde van die reis keer hulle via Perge en die Pam­filiese hawe Attalië (Hand 14:24) terug na Sirië. Tydens sy skeepsreis na Rome*, vaar Paulus en sy geselskap ’n ruk lank al langs die kus van Pamfilië (Hand 17:5).

 

Sidebar