PARADIGMASKUIF

PARADIGMASKUIF. Thomas Kuhn het sy paradigmaleer* op die wetenskap van toepassing gemaak, maar dit kan ook geld van enige sisteem van kennis of struktuur van denke wat op ’n gegewe tydstip in ’n bepaalde gemeenskap oorheersend is. Bin­ne die prewetenskaplike tydperk (premodernisme) is bv geglo dat die aarde plat is en op fondamente staan “omdat die Bybel* so sê”. Die wetenskaplike tydperk (modernisme*) het ’n verandering in denke – dus ’n paradigmaskuif – meegebring. Daar is nou verstaan dat die aarde rond is en om die son wentel “al sê die Bybel nie so nie”. In Suid-Afrika het op ’n ander vlak ook ’n paradigmaskuif plaasgevind toe ’n uitsluitende apartheidstelsel* vir die land vervang is met ‘n insluitende demokratiese* stelsel. Dit het ’n algehele verskuiwing in die denke oor hoe die land regeer moet word, beteken.

Vir verdere lees: Ben du Toit 2000. God? Geloof in ’n postmoderne tyd. Bloem­fon­tein: CLF-uitgewers.

Sidebar