PATRIARGALE STELSEL

PATRIARGALE STELSEL. Patriargie is waar mag, gesag en voorregte die prerogatief van manlike volwassenes is. Dit word dikwels religieus geregverdig as “God se wil”. Die patriargale stelsel kom universeel voor. Daar is aanduidings van matrifokale (vroue se aktiwiteite in die sentrum), matrilokale (jonggetroudes woon by die vrou se familie) en matriliniêre (afstamme­lingskap volgens die vrou se lyn) samele­wings, maar die bestaan van volskaalse matriargieë (vroue as ’n groep het mag) word betwyfel.

Die Bybelse* kulture was patrilokaal: jong­ge­troudes woon by die man se familie. Woonruimtes in huise en die tempel* is ook volgens geslag ingedeel. Jesus* hef hierdie gebruik op en stel die huis van God vir almal oop.

In ’n patriargale stelsel word werk volgens geslag verdeel. “Manswerk” het meer status en verdien meer geld. Manlike bevoorregting en mag lei dikwels tot geweld in die samelewing, huwelik* en gesin*. Verkragting hou vroue “op hulle plek”. Verkragting is in sommige kulture die straf vir vroue wat godsdienstige reëls oortree. Vroue word tot vandag toe in oorlogsituasies verkrag om die dominansie van die oorwinnaars te demonstreer en die verloorders te verneder.

Sidebar