PAULUS, NATANAEL SHINDELE

PAULUS, NATANAEL SHINDELE (1925–1999), ’n Namibiër van geboorte, is ná sy opleiding te De Coligny-Teologiese Skool in die Oos-Kaap, in 1963 as eerste swart NG Kerk*-geordende (Kyk by: Orden) in Suidwes-Afrika (nou Namibië) bevestig. Die sending* van die NG Kerk in Namibië ontwikkel as ’n aparte aksie nadat die NG Kerk in 1957 die sg Driehoekoor­eenkoms* met die Rynse en Lutherse* sendinge opgesê het. Uit hierdie werk ont­staan die Evangelies-Gereformeerde Kerk in Afrika wat later deel van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA)* word. Paulus werk met groot vrug in Kaokoland en in die Okavango. So sterk word die drang om onder sy eie mense, die Ovam­bo*, te arbei, dat hy sy werk verlaat en geheel op sy eie sonder salaris en sonder kerklike steun in die verre noorde van die land gaan werk. Eers ná vyf jaar gee die NG sending gehoor aan die oproep van die Kwanjama-volk en op Pinkstersondag 1973 word Paulus formeel bevestig as NG sende­ling onder die Wambo. Sy werk lewer van die begin af resultate en etlike hoofmanne met hulle krale kom tot bekering*. Die EGKA-gemeente Onuno word in 1975 ge­stig. Ongelukkig moes ds Paulus in 1978 van sy amp onthef word.

Vir verdere lees: JM Cronje 1981. Aan God die dank: Geskiedenis van die Sending van die Ned Geref Kerk, deel 2. Pretoria: NGKB. GL Buys en JJ Kritzinger 1987. Salig die vredemakers: ’n Geskiedenis van die kerk in SWA/Namibië. Pretoria: ISWEN.

 

Sidebar