PAUW, CHRISTOFF MARTIN

PAUW, CHRISTOFF MARTIN (1940–) stam uit ’n sending*familie. Sy oupagrootjie, eerw Jacobus Cornelis Pauw*, het in 1861 as sendeling* uit Holland gekom en in Zoar, Zuurbraak en veral Wellington gewerk waar hy ’n leidende rol gespeel het in die vroeë geskiedenis van die NG Sendingkerk* en ook as dosent aan die Sendinginstituut*. Sy oupa, ds Christoffel Petrus Pauw, het as poiniersendeling in Zambië (1905–1934) gewerk. Sy pa, ds Jacobus Cornelis Christoff Pauw, het ook in Zambië (1936–1954) ge­werk, waarna hy as predikant* in Mamelodi, as dosent te Decoligny-Teologiese Skool en as Bybelvertalingskonsultant gedien het. Pauw is getroud met Ilse Heese, dogter van die bekende rubriekskrywer-predikant van die 1950’s en 1960’s, dr Kalie Heese, en die skryfster Hester Heese, en nasaat van die Berlynse sendeling Daniël Friedrich Heese (Amalienstein en Riversdal 1860–1905).

Pauw is in Madsimoyo, Oos-Zambië, gebore, het op Stellenbosch studeer en was van 1965 tot 1983 in verskillende hoedanig­hede in die kerk in Malawi en Zambië werksaam – die laaste nege jaar as dosent aan die Justo Mwale Theological College in Lusaka. Van 1983 tot 2001 was hy dosent aan die Teologiese Kweekskool* op Stellen­bosch. Daarna was hy van 2001 tot 2006 predikant in sinodale diens van die kommissie vir getuienisaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap).

Sidebar