PEDOFILIE

PEDOFILIE of pederastie, is die seksuele bevrediging wat by voorkeur op kinders as seksobjek gerig is. Hoewel daar in sekere samelewings, bv die klassieke Griekse samelewing, goedkeuring verleen is aan bepaalde vorms van pedofilie, word dit vandag oor die algemeen beskou as ’n ernstige vorm van afwykende seksuele gedrag wat die betrokke volwassene blootstel aan kriminele vervolging. Navorsing dui daarop dat die meeste pedofiele onseker oor hulle seksuele identiteit is en vanweë ’n infan­tiele verhouding met hulle ouers nie in staat is om hulleself in ’n gepaste verhou­ding van gelykheid met ander volwassenes te handhaaf nie. Die etiese onaanvaarbaarheid van die verskynsel het veral te doen met die misbruik wat gemaak word van die ongelyke magsverhouding tussen die volwassene en die kind en die gevolg­like onvermoë van die kind om op ’n effektiewe manier instemming tot die seksdaad te weier. Dit word verder versterk deur getuienis van ernstige emosionele skade aan kinders wat aan hierdie tipe gedrag blootgestel word. Hoewel pedofilie in die populêre opinie dikwels direk aan homoseksualiteit* gekoppel word, is dit nodig om daarop te wys dat die grootste persentasie pedofiele nie homoseksueel is nie, maar heteroseksueel*, en dat slegs ’n klein persentasie homoseksuele persone hulle skuldig maak aan pedofilie.

 

Sidebar