PEKA

PEKA was die adjudant van koning Pekahia* van Israel*4. Hy het Pekahia onttroon en daarna twintig jaar lank in Samaria* regeer (volgens 2 Kon 15:27, hoewel dit eerder ’n korter periode van ongeveer 735–732 vC was). Hy het saam met Resin* van Damaskus ’n opstand teen Assirië beplan en toe in die Siro-Efrai­mitiese* oorlog teen Juda*4 opgetrek, om­dat Juda nie by die koalisie wou aansluit nie. Op versoek van Agas* het Tiglat-Pileser* III Juda tot hulp gekom, met erns­tige gevolge vir Israel, wat kort hierna finaal sou ondergaan.

Sidebar