PEKAHIA

PEKAHIA was die sewentiende koning van die noordelike koninkryk, Israel*4, wat sy pa Menahem* opgevolg het en twee jaar lank (737–735 vC) ’n goddelose regeringstyd gehad het. Hy word deur sy adjudant, Peka*, in die toring van sy paleis in Sama­ria* vermoor, waarna Peka die voorlaaste koning van Israel word voor die balling­skap*1 (2 Kon 15:23-25).

Sidebar