PENINNA

PENINNA is een van die twee vroue van Elkana* wat, anders as Hanna* aanvanklik, met kinders geseën was. In 1 Sam 1 lees ons van die stryd tussen Peninna en Hanna vir Elkana se liefde. Alhoewel Elkana vir Penin­na en haar kinders sorg, gee hy vir Hanna dubbel die sorg, omdat hy lief vir haar is. Pennina tart vir Hanna oor haar kinderloosheid, wat baie pyn vir Hanna veroorsaak.

Sidebar