PENTECOSTAL HOLINESS CHURCH

PENTECOSTAL HOLINESS CHURCH is deel van die Pinkstertradisie in Suid-Afrika (Kyk by: Pinksterbeweging – Teolo­gies) en het in 1913 tot stand gekom. Hulle hoofkantoor is in Krugersdorp en hulle het  ongeveer 50 000 lidmate (2015).

Sidebar