PERES

PERES is die seun wat Juda*1 by Tamar* gehad het nadat Tamar vir Juda oorreed het om sy verantwoordelikheid as losser na te kom (Gen 38). In Rut 4:12 word die seën uitgespreek dat die kinders van Boas* en Rut* soos die huis van Peres sal wees. Met hierdie verwysing word die stories van Rut en Tamar nou aan mekaar verbind. Beide vroue neem die inisiatief om hulle toekoms te verseker, en beide se seuns word deel van die geslagsregister van Dawid* en later Jesus* (Matt 1).

Sidebar