PERGAMUM

PERGAMUMis bekend as die ou hoof­stad van die Attalidiese koninkryk, maar ook as derde van die sewe gemeentes* in Openbaring* (1:11; 2:12), en as een van die oudste en beroemdste stede aan die weskus van Klein-Asië. Die stad, teen hellings gebou, se akropolis toring bo die omge­wing uit en was ’n natuurlike vesting teen aanvalle van buite. Nadat dit een van die belangrikste sentra in die Griekse wêreld geword het, onder andere as hoofstad van die Romeinse provinsie Asië*, is van die indrukwekkendste geboue in die destydse beskaafde wêreld daar opgerig. In die ou stad was ’n markplein, ’n gimnasium, teater en tempels vir verskeie gode met veral die oorheersende altaar van Zeus* as die be­kendste (vandag in ’n Berlynse museum). Soms word dit as die troon van Satan* geïdentifiseer (Op 2:13). In die Romeinse tyd is geboue buite die ou stad bygevoeg, onder andere ’n tempel vir keiser Augustus* en ook vir die god van gesondheid, Asklepius, waar medisyne en filosofie bestudeer is. Galenius, een van die bekendste antieke mediese skrywers, is in Pergamum gebore en het aanvanklik daar gewerk. Ná die invalle van die Arabiere* in die sewende eeu het die stad begin agteruitgaan.

 

Sidebar