PERSIESE RYK

PERSIESE RYK het ’n belangrike rol gespeel teen die einde van die geskiedenis wat in die Ou Testament* beskryf word, van die einde van die ballingskap* in Babel* tot met die val van die Persiese Ryk in die tyd van Aleksander*1 die Grote. Die ryk is gevestig deur Kores* die Grote. Die Perse was eers deel van die Mediese Ryk, maar in 550 vC het Kores die Mediërs verslaan en het die Persiese Ryk ontstaan, met insluiting van die Mediese Ryk. In 539 vC het Kores Babel ingeneem en só die Babiloniese* Ryk deel van die Persiese Ryk gemaak, met ’n grens wat tot by Egipte* gestrek het. Kores het aan die ballinge van Juda*4 die geleentheid gegee om na hulle eie land terug te keer. Hyself is dood in ’n veldslag teen mense wat sy ryk van die ooste af ingeval het. Kores is opgevolg deur sy seun Kambuses, wat sewe jaar regeer het. Kambuses het ’n veldslag teen Egipte gelei, maar moes na Persië terugkeer om ’n opstand in die ooste te onderdruk. Op pad terug is hy dood, volgens sommige deur selfdood. Hy is opgevolg deur Darius*, wat ’n lid van die koninklike familie was. Darius moes eers, in 522–521 vC, ’n binnelandse opstand onderdruk, maar het daarna geregeer tot 486 vC. Hy het probeer om die ryk na die weste, in die rigting van Griekeland*, uit te brei, maar het in 490 vC die beroemde neerlaag by Maraton gelei. Hierna het hy beplan om Griekeland in te val, maar is deur sy dood verhoed om sy planne uit te voer.

Xerxes*1 I het Darius opgevolg. Hy het regeer tot 465 vC. Nadat hy ’n opstand in Egipte onderdruk het, het hy Griekeland in 480 vC ingeval. Hy kon egter nooit die Grieke ten volle oorwin nie en is gedwing om terug te val. Hy is in 465 vC vermoor. Hierna het die Persiese Ryk algaande verswak. Artaxerxes* I het regeer van 464–425 vC. Hy het met verskeie opstande te doen gekry, wat hy met moeite kon onderdruk. Sy opvolgers was Xerxes*2 II, wat net 45 dae regeer het, en Darius*3 II, wat regeer het tot 404 vC. In hulle tyd is die ryk verder verswak. Artaxerxes*3 II het regeer van 404–359 vC. ’n Oorlog met Sparta het onder goeie voorwaardes geëindig, maar Egipte het in sy tyd weggebreek. Die konings wat ná hom regeer het, was baie swak en die Persiese Ryk is finaal verslaan deur Alek­sander die Grote in 330 vC. In Daniël* se merkwaardige droom (Dan 2:31-45) word iets van hierdie geskiedenis uitgebeeld.

Die belangrikheid van die Persiese Ryk vir die geskiedenis van die Ou Testament is veral daarin geleë dat Juda deel was van die Persiese Ryk van die inname van Babel deur Kores af tot by die val van die Persiese Ryk*, toe die Griekse periode begin het. Die geskiedenis wat in die Ou Testament beskryf word, het in hierdie tyd tot ’n einde gekom en so het die oorgang begin na die tydperk tussen die twee testamente.

 

Sidebar