PETERS, GERHARD WILHELM

PETERS, GERHARD WILHELM (1907–1988) het as kerkleier en sen­ding*kundige gedurende die tweede helfte van die 20ste eeu ’n belangrike rol in teologiese* en sendingkringe gespeel. Hy is in Rusland gebore, maar ná sy pa se dood het hy en sy ma na Meksiko en later na Kanada verhuis. In hierdie tyd verander hy sy voornaam na George. As jong evangelis en predikant* in die Mennoniete-broederkerk in Kanada, was hy by talle onderwys- en sendingprojekte betrokke, voordat hy sy dienste aan die Mennonite Board of Foreign Missions aangebied het. In die jare wat sou volg, het hy ’n groot invloed op die Mennoniete* se sendingpraktyk uitgeoefen, terwyl hy ook as dosent en teoloog aan verskeie seminariums sy stem op die gebied van teologiese opleiding laat hoor het. Sy talle sendingwetenskaplike publikasies het wêreldwyd – ook in Suid-Afrika – aandag getrek.

Vir verdere lees: George W Peters 1972. A Biblical Theology of Missions. Chicago: Moody. JB Toews 1987. “George W Peters: A Measure of the Man” in: Hans Kasdorf en Klaus W Müller (red), Reflections and Projection, Missiology at the Threshold of 2001: Festschrift in Honor of George W Peters for his Eightieth Birthday. Bad Liebenszell: Verlag der Liebenzeller Mis­sion.

Sidebar