PETRUS (PERSOON)

PETRUS (PERSOON) (Grieks* vir “rots”) was ’n boorling van Galilea* wat soos die Galileërs in ’n dialek gepraat het (Matt 26:73). Vroeg in Jesus* se bediening bring Petrus se jonger broer, Andreas*, hom na Jesus (Joh 1:40-41). Hy is ’n visser wat saam met Jakobus* en Johannes*, die seuns van Sebedeus*, grootgeword het. Hy was klaarblyklik getroud (1 Kor 9:5; Mark 1:30) en het in ’n groterige huis in Kapernaum* ge­woon. Sy persoonlikheid en karaktereienskappe kom na vore as ’n leier, opreg, im­pul­sief, lojaal, moedig, energiek, eiesinnig, soms selfs voorbarig, maar ook emosioneel en berouvol. Die Sanhedrin* beskou hom as “ongeleerd en eenvoudig” (Hand 4:13).

Petrus neem ’n besondere plek onder Jesus se dissipels* in: Sy naam staan eerste in die dissipellyste, in Kapernaum bely hy dat Jesus “die Heilige van God” is (Joh 6:66-69), en in Sesarea-Filippi* dat Hy “die Chris­tus*” is (Mark 8:27-30), aan hom dra Jesus sy mag aan die Vroeë Kerk* oor (Matt 16:17-19), hy is die een wat Jesus drie keer verloën (Matt 26:69-75), en hy is die sleutelfiguur in Hand 1–12. Hy skryf moontlik saam met Silvanus (Kyk by: Silas) die eerste Petrus­brief* en ken vir Paulus* (Gal 1:18). Tradisie spekuleer dat hy, toe hy ongeveer 75 jaar oud was, tussen die jare 64 en 67 nC ’n kruisdood in Rome* onder Nero* gesterf het. (Kyk ook by: Simon, en: Sefas.)

 

Sidebar