PFANNER, WENDELIN (FRANZ)

PFANNER, WENDELIN (FRANZ) (1825–1909), ’n Oostenrykse boereseun, is in 1850 as priester*2 in die Katolieke Kerk* toegelaat. Mettertyd aanvaar hy die naam Franz en stig in 1869 ’n Trappiste-klooster in Bosnië – indertyd nog deel van Turkye. Hy kom na Suid-Afrika en stig op 26 Desember 1882 die klooster* Marianhill in die destydse Natal. Dit het spoedig gegroei tot ’n belang­rike kultuur- en opvoedkundige sentrum, ’n selfonderhoudende boerdery en die middelpunt van ’n aantal sending*buite­poste. Pfanner stig die Orde van die Sen­dingsusters van die Kosbare Bloed waarvoor hy Duitse boeremeisies werf. Hulle was as die “Rooi Susters” bekend vanweë hulle rooi rompe. Met die besoek in 1892 van een van Pfanner se Duitse owerstes aan Marianhill, word hy as ab* geskors omdat hy te veel hande-arbeid verrig en te min sou gebid het. Hy trek hom na een van die buiteposte, Emmaus, terug vanwaar hy steeds die belange van Marianhill behartig tot met sy dood. In daardie stadium was daar reeds 55 priesters, 223 monnikke* en 326 nonne* by Marianhill en by 42 buite­poste werksaam. Die argitektonies-indruk­wek­kende Marianhill-gebouekompleks dien steeds as driedimensionele simbool van Franz Pfanner se godsdienstige visie en toe­wyding.

 

Sidebar