PHILANDER, PETER JOHN

PHILANDER, PETER JOHN (1921–2006) het as digter aandag gegee aan rasse­verhoudings in Suider-Afrika, onder meer in die bundel Vuurklip (1960) en Zimbabwe (1968). In Vuurklip wil hy die geskiedenis en mite van die Khoekhoen* as epiese saga aanbied, maar dit word nie veel meer as ’n kroniek van doen en lates nie. In Zimbab­we trek Philander ’n parallel tussen die Zim­babwe-mense met hulle trotse afsydigheid teenoor die omringende stamme en die posisie van die blankes in hulle verhouding tot ander rasse in Suid-Afrika, maar die geheel verval in prekerigheid en dorre relaas (JC Kannemeyer). Philander se laaste bundel, Trialoog, bevat van sy beste poësie. Die titel dui op die gesprek tussen bruin, wit en swart. As bruinman slaag Philander met roerende gedigte in dié deel waar die bruin perspektief weergegee word, maar die swart en wit perspektiewe is minder goed verwoord. Van die skrynendste poësie is wanneer ’n oumens tot die kern van dinge wil kom, want sy lewenstyd raak kort.

Vir verdere lees: JC Kannemeyer 2005. Die Afrikaanse Literatuur 1652–2004. Kaap­stad: Human en Rousseau.

Sidebar