PIENAAR, PETRUS ARNOLDUS (PINE)

PIENAAR, PETRUS ARNOLDUS (PINE) (1930–) kan dalk as een van die laaste tradisionele “kerkstigters” uit die ge­ledere van die NG Kerk* beskou word: hy het in 1985 die Portugese NG Kerk in Portu­gal gestig met twee gemeentes, Congre­gacao de Porto en Congregacao de Lisboa. Pienaar is op Nelspruit gebore, het aan die Universiteit van Kaapstad skone kunste en aan die Universiteit van Pretoria teologie* bestudeer, in die huwelik getree met dr AJ van der Merwe* se dogter, Hester, en was predikant van die NG gemeentes Venters­post, Riviera, Andrew Murray (Pretoria), die Portugeessprekende NG gemeente (Preto­ria) en vanaf 1983 die sending in Portugal. Pienaar was in sy jong dae ’n knap klavier- en vioolspeler en Suid-Afrika se universiteitstoeikampioen (middel-, ligswaar- en swaargewig). Hy het heelwat geskilder en ’n paar uitstallings gehou. Sy doktorsproefskrif het gehandel oor Leerstellige obstruksies vir die charismata in die gerefor­meerde albeskikkingsleer (Unisa), en hy het ook ’n boek in Portugees uitgegee: A Dou­trina que Impede a opercao de Milagres. Hy het in 1968 ’n jaar lank in Mosambiek deurgebring om Portugees aan te leer. Die Portugese sending was Pienaar se passie: om die Protestantse* en gereformeerde* verstaan van die evangelie* onder hierdie hoofsaaklik Katolieke* mense ingang te laat vind, het hom letterlik seë laat oorsteek. Die NG Kerk wat in Portugal ge­stig is, was nooit bloeiend nie, maar Pienaar het daar ’n vlammetjie aangesteek. Hy het  sy emeritaat in 1991 aanvaar.

 

Sidebar