PILLAY, GERALD JOHN

PILLAY, GERALD JOHN (1953–) is gebore as vierde geslag van Christen-Indiërs wat in die middel van die 19de eeu na Suid-Afrika geëmigreer het. Hy het sy opleiding aan die Universiteit van Durban-Westville ontvang en uiteindelik twee doktorsgrade verwerf. Aanvanklik was hy as dosent in die kerkgeskiedenis verbonde aan die Univer­siteit van Durban-Westville, waarna hy na die Universiteit van Suid-Afrika geskuif het. Ná enkele jare daar is hy na die Utago-universiteit in Dunedin, Nieu-Seeland. Vanweë sy besondere akademiese leierseienskappe, is hy aangestel as dekaan van die Lettere Fakulteit, en word daarna rektor van die Liverpool Hope-universiteit in Engeland. Pillay het as kerkgeskiedkundige verskeie belangrike publikasies die lig laat sien en was saam met JW Hofmeyr* medehoofredakteur van Pers­pec­tives on Church History en A History of Christianity in South Africa.

Sidebar