PILLAY, VICTOR

PILLAY, VICTOR (1957–) het as negejarige seun aangetrokke gevoel tot wat be­kend was as die “Wayside Sunday School”. Dit sou uiteindelik lei tot sy bekering* en doop* in die Reformed Church in Africa (RCA)*. Mettertyd sou sy hele gesin (behalwe sy ma wat vroeg oorlede is) Christene word. Op 32-jarige ouderdom voel hy hom geroep tot die bediening. Hy voltooi sy teologiese studies aan die Universiteit van Durban-Westville en word in 1997 beroep as medeleraar van die gemeente Emma­nuel in Durban-Suid.

Pillay vat sy denke saam as dat “die lewe gaan oor mense en nie oor dinge nie en daarom is Christenskap meer oor wat buite die vier mure van die kerk gebeur as daarbinne”. Dit het gelei tot ’n betrokkenheid van sy gemeente by bedienings buite die kerk. Daarmee saam is dit sy oortuiging dat die dimensie van sending* en evange­lisasie* in elke aspek van die kerk aanwesig moet wees.

Pillay dien vir twee jaar as moderator* van die RCA-sinode en is tydens die vergadering van die Gereformeerde Ekume­niese Raad (GER)* in 2005 in Nederland verkies tot eerste sekretaris.

Sidebar