PINEHAS

PINEHAS is in die Ou Testament* die naam van twee priesters*1.

  1. ‑Die seun van Eleasar* en kleinseun van Aäron*. Toe Israel* by Sittim afgode begin aanbid en Moabitiese* en Midiani­tiese* vroue geneem het, het Pinehas die eer van God verdedig. Hiervoor is hy deur God beloon met ’n blywende priesterskap (Num 25:7-18). Hy was ook betrokke in die laaste geveg teen die Midianiete voor die dood van Moses* (Num 31:1-7) en het Josua* gehelp om ’n dispuut tussen die stamme te besleg (Jos 22:14).
  2. ‑Die jongste van die priester Eli* se twee goddelose seuns. Sy ouer broer was Hofni*. 1 Sam 2:12 noem hulle “slegte mense”. Albei sterf in die slag van Afek, waarna die Filistyne* die ark*2 van die verbond weggevoer het. Toe Eli die nuus kry, het hy agteroorgeval en gesterf, terwyl Pinehas se swanger vrou geboorte geskenk het aan ’n seun en hom Ikabod* genoem het (1 Sam 4).
Sidebar