PINKSTER-CHARISMATIESE SPIRITUALITEIT

PINKSTER-CHARISMATIESE SPIRITUALITEIT. As gereformeerde* spiritualiteit* nugter is, is evangeliese spiritualiteit innig, en Pinkster-charismatiese spiritualiteit uitbundig. Hulle eredienste verloop baie vry en spontaan, hulle sang is nog eenvoudiger as dié van die evangeliese (of evangelikaalse)  kerke, hulle sing dikwels dieselfde sinnetjie oor en oor, en hulle is ten volle liggaamlik betrokke by die sang. Hulle werk baie sterk met die gawes van die Gees*.

Daar is ook duidelike verskille tussen die Pinkster- en die charismatiese bewegings. ’n Charismatiese kerk word gewoonlik gedra deur een persoon, die sg “One Man Show”. Hierdie persoon is die stigter, en ook die hart en siel van die kerk. Daar is min moontlikheid dat die stigter ooit na ’n ander kerk/gemeente sal gaan. Omdat alles rondom die een persoon gebou is, is die opvolging in die geval van dood so moeilik. Daarteenoor is die Pinksterkerke oor die algemeen klein gemeentes waarin lidmate baie inisiatief neem. Pastore kom en gaan, en ’n gemeente kan dikwels nog baie goed sonder ’n pastoor* aangaan.

Sidebar